Järnkrogen

Hyr vår samlingslokal!

På vår anläggning Aktivatorpark på Genesmon ca 6 km utanför Örnsköldsvik i en otrolig sagolik miljö finns även
Järnkrogen!

Lokalen nyttjar vi själva för måltider, konferenser mm för våra gruppbokningar men den går även fint att hyra för egna tillställningar!

Läs mer här:

 www.jarnkrogen.se.

jarnkrogen_inne188h