Teamträning

Action: X
Hjärna: XXXXX
Samarbete: XXXXX
Svett: X

 

    teamtrning_3    div_aktiviteter_-10_025_500    div_aktiviteter_-10_026_500

 

 

Denna typ av aktivitet utvecklades på 1970-talet av den engelska militären för att skapa trygga, självständiga och effektiva arbetslag. Detta är en teambildande aktivitet där samarbete blandas med en hel del skratt.
Instruktören ställer gruppen inför olika problem och sätter upp ramar för uppgiftens utförande och fungerar sedan som observatör under den tid som gruppen löser uppgiften. Aktiviteterna är arrangerade på så sätt att klassiska problem som kommunikation och tillit effektivt sätts på prov.
Varje övning följs av en utvärdering där instruktören ställer frågor som avser att leda in på tankebanor där gruppen själv ges möjlighet att få bukt med de problem de eventuellt har. En klurig aktivitet som kombinerar nytta med nöje.

Tidsåtgång ca 3 timmar